Právne poradenstvo

práca vo sviatok

Práca vo sviatok

V úvode tohto článku je potrebné najskôr definovať čo považujeme v našej platnej legislatíve za sviatky. Zákon č. 241/1993 Z. z. o štátnych sviatkoch, dňoch pracovného pokoja a pamätných dňoch v znení neskorších predpisov (ďalej len ,,zákon č. 241/1993 Z. z.) ustanovuje, že sviatkom sa podľa tohto zákona rozumie: 

Kurzarbeit

Kurzarbeit

Pojem kurzarbeit je účinný v Slovenskej republiky od 1.3.2022. Zavedenie kurzarbeitu do nášho právneho systému bolo na základe pandémie COVID-19, ktorá panovala a stále panuje vo svete. …

Kurzarbeit Čítať ďalej »