Odborový zväz DREVO, LESY, VODA

OZ DLV – opora pracujúcich, SZČO, dôchodcov a študentov v súčasnosti a záruka stability v budúcnosti

Prečítajte si nové Bleskovky OZ DLV v časti Aktuality, na tému: Zmena sumy životného minima od 1.7.2024.

 

Výhercom súťaže na našom INSTAGRAME, po splnení všetkých stanovených podmienok sa stáva: Ing. Anna Krajčiríková. GRATULUJEME.
Základné informácie

O budúcnosti občanov Slovenska rozhodujeme dnes!

Odborový zväz DREVO, LESY, VODA zastupuje pracovníkov, SZČO, dôchodcov a študentov v Slovenskej republike. Svojim členom poskytuje sociálno-právnu ochranu, pomáha presadzovať a obhajovať ich záujmy a ponúka pomoc v zložitých životných situáciách. Sme poisťovňou pre tých, ktorí nám prejavia dôveru a podporu. Naším poslaním je chrániť práva občanov na dôstojný život, dôstojnú prácu a dôstojnú starobu. Uvedomujúc si dynamiku vývoja spoločnosti v 21. storočí, pristupujeme k svojmu poslaniu inovatívne.

Odborový zväz DREVO, LESY, VODA sa preto postupne transformuje na modernú a akčnú inštitúciu. V rámci motivačného programu pre vstup do odborov, poskytuje svojim členom profesionálne a kvalitné služby s dôrazom na najvyšší štandard pracovnoprávneho poradenstva, výhody a benefity na porovnateľnej národnej a medzinárodnej úrovni. Členstvom v Odborovom zväze DREVO, LESY, VODA získate spoľahlivého a silného partnera. BUĎ SOLIDÁRNY, UKÁŽ SRDCE, PRIDAJ SA K NÁM!

Bielovodská dolina, masív Hrubej veže, foto Slivinský

Kolektívne vyjednávanie

Právo uzatvárať kolektívne zmluvy patrí výlučne odborom! Čítajte viac...

BOZP

BOZP je právom zamestnancov a povinnosťou zamestnávateľov! Čítajte viac...

Mladí odborári

Kvalitné pracovné pozície pre mladých na Slovensku - cesta vpred!
Čítajte viac...

Previous slide
Next slide
Naša pomoc

Poradenstvo

Právne poradenstvo

Facile est vincere non repugnantem/Ľahko je premôcť toho, kto sa nebráni

Odborový zväz DREVO, LESY, VODA ponúka svojim členom široké portfólio právnych služieb – právne poradenstvo v oblasti pracovného práva a súvisiacich právnych odvetví, posudzovanie a nastavenie zmluvných vzťahov so SZČO, zastupovanie v súdnych sporoch v oblasti pracovného práva a mediačných konaniach. 

Odborový zväz DREVO, LESY, VODA poskytuje pre svojich členov pracovno-právne poradenstvo na najvyššej profesionálnej úrovni.

RADI VÁM POMÔŽEME.

Profesionálny prístup – Spoľahlivosť – Odbornosť – Zastupovanie v súdnych sporoch

Ekonomické poradenstvo​

Ľudia pochybujú o tom čo hovoríte, ale uveria tomu, čo urobíte. (Tomáš Baťa)

Odborový zväz DREVO, LESY, VODA ponúka svojim členom odborné ekonomické poradenstvo v oblasti spracovania ekonomickej agendy základných organizácií OZ DLV,  zabezpečuje vzdelávacie aktivity pre svojich členov – zamestnancov a pre SZČO v oblasti finančnej gramotnosti, sociálnej a dôchodkovej oblasti.

Odborový zväz DREVO, LESY, VODA poskytuje pre svojich členov ekonomické poradenstvo na najvyššej profesionálnej úrovni.

RADI VÁM POMÔŽEME.

Kompetentnosť – Skúsenosť – Ústretovosť – Dôslednosť – Ochota vždy pomôcť

Ekonomické poradenstvo OZ DLV
Poradenstvo v oblasti BOZP​

Poradenstvo v oblasti BOZP

Skutočným bohatstvom je zdravie, a nie zlato alebo striebro. (Mahátmá Gándhí)

Odborový zväz DREVO, LESY, VODA ponúka svojim členom bezplatné poradenstvo v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, šetrení pracovných úrazov, uplatňovaní právnych nárokov zamestnancov, aj SZČO. Zabezpečuje vzdelávacie aktivity pre zamestnancov a pre SZČO v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. 

Odborový zväz DREVO, LESY, VODA poskytuje pre svojich členov poradenstvo v oblasti BOZP na najvyššej profesionálnej úrovni. 

RADI VÁM POMÔŽEME.

Profesionálny prístup – Ohľaduplnosť – Svedomitosť – Trpezlivosť –- Pohotovosť