Nezaradené

REGISTER ZO OZ DLV NA MV SR

Pre overenie registrácie Vašej Základnej organizácie OZ DLV na Ministerstve vnútra SR navštívte stránku portálu MV SR: Odborové organizácie