Som podnikateľ

Tvoje práva - naša priorita!

Som podnikateľ

Podnikanie je v zmysle platnej legislatívy Slovenskej republiky definované ako sústavná činnosť vykonávaná samostatne, vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť za účelom dosiahnutia zisku. Oblasti, v ktorých sa dá podnikať, sú nekonečné.

V zahraničnej literatúre nie je podnikanie automaticky spájané s dosahovaním zisku, ale skôr s dosahovaním úspechu. Úspech však nie je cieľ, ale cesta k cieľu. Odborový zväz DREVO, LESY, VODA ponúka tým, ktorí chcú byť úspešní a patria medzi podnikateľov – samostatne zárobkovo činné osoby, pomoc a ochranu v oblastiach, v ktorých disponuje odbornými vedomosťami, profesionálnymi skúsenosťami a preukázateľnými výsledkami práce. Členom taktiež ponúkame aj mnoho výhodných Benefitov 

NIE JE DOBRÉ BYŤ NA VŠETKO SÁM – PRIDAJ SA K NÁM.

Výhody členstva

Členstvom v Odborovom zväze DREVO, LESY, VODA získaš:

1.

Bezplatné právne poradenstvo v oblasti zmluvných podmienok s odberateľmi

2.

Bezplatné všeobecné ekonomické poradenstvo

3.

Pomoc v zložitých životných situáciách

4.

Bezplatné odborné poradenstvo v oblasti BOZP

5.

Zvýhodnené ponuky LEN pre členov odborov

Bezplatné právne poradenstvo v oblasti zmluvných podmienok s odberateľmi

 • bezplatnú právnu pomoc a poradenstvo pri posudzovaní návrhov dodávateľsko-odberateľských zmlúv bezplatnú právnu
 • pomoc a poradenstvo pri komunikácii s dodávateľmi, odberateľmi, orgánmi štátnej správy, samosprávy
 • bezplatnú právnu pomoc a poradenstvo v oblasti vymáhania nárokov zo zmluvných vzťahov s dodávateľmi a odberateľmi
 • bezplatnú právnu pomoc pri vypracovaní návrhov právnych podaní v oblasti dodávateľsko-odberateľských vzťahov
 • nárok na bezplatné vzdelávanie v oblasti základov práva so zameraním na oblasť výkonu podnikateľskej činnosti

Bezplatné všeobecné ekonomické poradenstvo

 • bezplatné základné ekonomické poradenstvo so zameraním na výkon podnikateľskej činnosti
 • bezplatné ekonomické poradenstvo pri príprave podkladov o aktuálnej situácii v rámci jednotlivých sektorov s dopadom na určovanie cien výrobkov a služieb
 • nárok na bezplatné vzdelávanie v oblasti základov ekonomiky so zameraním na podnikateľskú činnosť

Pomoc v zložitých životných situáciách

Bezplatné odborné poradenstvo v oblasti BOZP

 • nárok na bezplatný kontrolný audit stavu BOZP
 • bezplatnú odbornú pomoc pri spracovaní kompletnej dokumentácie BOZP v zmysle platných právnych predpisov
 • bezplatné odborné poradenstvo v oblasti BOZP pre živnostníka prípadne živnostníka – zamestnávateľa
 • bezplatné odborné poradenstvo pri identifikácii a posudzovaní rizík v oblasti BOZP
 • bezplatnú odbornú pomoc pri zabezpečovaní výchovy a vzdelávania pre oblasť BOZP
 • bezplatnú odbornú pomoc pri šetrení úrazov

Zvýhodnené ponuky LEN pre členov odborov

 • výhody pre člena Základnej organizácie Ústredie OZ DLV podľa aktuálnej ponuky
 • zľavy pri nákupe vybraných výrobkov a služieb podľa aktuálnej ponuky
 • zľavy vo vybraných cestovných kanceláriách podľa aktuálnej ponuky
 • zvýhodnené rekreačné pobyty a dovolenky na Slovensku v zariadeniach spoločnosti SOREA
 • možnosť účasti na celoodborových akciách a stretnutiach odborárov doma a v zahraničí