Zamestnanci

Tvoje práva - naša priorita!

Som zamestnanec

Tomáš Baťa (1876 – 1932) bol jeden z najvýznamnejších českých podnikateľov s veľkým sociálnym cítením. Pochopil, že ak si chce získať nielen ruky a mozgy pracovníkov, ale aj ich srdcia, musí v nich vyvolať hrdosť a vzťah k samotnej firme; aby pracovníci mali pocit, že firma patrí im a teda aj prácu, ktorú vykonávajú, robia sami pre seba. Vždy na konci roka každému pracovníkovi priniesli knižku, do ktorej musel napísať, koľko by si chcel v budúcom roku zarobiť. Tomáš Baťa vyhlasoval: „Ste moji spolupracovníci (výraz robotník nepoužíval) a mojou povinnosťou je vytvoriť Vám také podmienky, aby ste si tieto peniaze mohli zarobiť.“ Tomáš Baťa vedel, že firmu nepoložia ceny, konkurencia alebo situácia na trhu; firmu môžu položiť len ľudia zvnútra – tí, ktorí budú robiť polovičnú prácu a ktorí sa vzdajú. Tak ako aj Baťa, aj my ponúkame rôznorodé Benefity pre našich členov. Bližšie sa viete o nich dočítať u nás na stránke. ZAMESTNANCI BOLI A SÚ NAJVÄČŠÍM BOHATSTVOM FIRMY.
Poslaním Odborového zväzu DREVO, LESY, VODA je chrániť to najcennejšie, čo zamestnávateľ má – zamestnancov.

Výhody členstva

Členstvom v Odborovom zväze DREVO, LESY, VODA získaš:

1.

Bezplatné právne poradenstvo​

2.

Bezplatné ekonomické poradenstvo

3.

Pomoc v ťažkých životných situáciách

4.

Bezplatné odborné poradenstvo a pomoc v oblasti BOZP

5.

Výhodné benefity LEN pre členov

Bezplatné právne poradenstvo

 • bezplatnú právnu pomoc a poradenstvo v zmysle „Poriadku právnej pomoci OZ DLV“ 
 • nárok na bezplatné vzdelávanie v oblasti základov práva so zameraním na pracovno-právnu oblasť a súvisiacich odborov práva vzťahujúcich sa na pracovno-právne vzťahy a postavenie zamestnanca

Bezplatné ekonomické poradenstvo

 • bezplatné základné ekonomické poradenstvo so zameraním pracovno-právne vzťahy a postavenie zamestnanca
 • nárok na bezplatné vzdelávanie v oblasti základov ekonomiky so zameraním na pracovno-právnu oblasť a podmienky zamestnávania

Pomoc v ťažkých životných situáciách

Bezplatné odborné poradenstvo a pomoc v oblasti BOZP​

 • nárok na bezplatný kontrolný audit stavu BOZP
 • bezplatnú odbornú pomoc pri spracovaní kompletnej dokumentácie BOZP v zmysle platných právnych predpisov
 • bezplatné odborné poradenstvo v oblasti BOZP pre živnostníka prípadne živnostníka – zamestnávateľa
 • bezplatné odborné poradenstvo pri identifikácii a posudzovaní rizík v oblasti BOZP
 • bezplatnú odbornú pomoc pri zabezpečovaní výchovy a vzdelávania pre oblasť BOZP
 • bezplatnú odbornú pomoc pri šetrení úrazov

Výhodné benefity LEN pre členov odborov​

 • výhody pre člena Základnej organizácie OZ DLV podľa aktuálnej ponuky základnej organizácie, ktorá pôsobí u príslušného zamestnávateľ
 • zľavy pri nákupe vybraných výrobkov a služieb podľa aktuálnej ponuky
 • zľavy vo vybraných cestovných kanceláriách podľa aktuálnej ponuky
 • zvýhodnené rekreačné pobyty a dovolenky na Slovensku v zariadeniach spoločnosti SOREA
 • možnosť účasti na celoodborových akciách a stretnutiach odborárov doma a v zahraničí