Spravodajca OZ DLV

20220609 143852

Spravodajca OZ DLV č. 3/2022

V zmysle platných Stanov podľa čl. 39 Odborový zväz DREVO, LESY, VODA zorganizoval 09. júna 2022 v Liptovskom Jáne prvú KONFERENCIU ZO OZ DLV, ktorej sa zúčastnili zástupcovia základných členských organizácií.