Kontakt

Odborový zväz DREVO, LESY, VODA

Ak máte na nás nejaké otázky, pokojne nás kontaktujte.

Kontakt - zamestnanci

Kontakt pre média

Katarina

Mgr. Katarína Mrázová

koordinator@ozdlv.sk
0948 111 462

Kontaktný formulár

Vedenie OZDLV

JUDr. Vlasta Szabová, PhD., predsedníčka OZ DLV

JUDr. Vlasta Szabová, PhD., predsedníčka OZ DLV

tel: 0948 722 811
e-mail: szabova@ozdlv.sk

jozef minárik

Jozef Minárik, podpredseda OZ DLV

Zamestnanci OZDLV

Ing. Robert Staško

Poradenstvo BOZP

Ing. Branislav Mrva

Ekonóm

Mgr. Simona Bednárová

Právnik