Kontakt

Odborový zväz DREVO, LESY, VODA

Ak máte na nás nejaké otázky, pokojne nás kontaktujte.

Kontakt - zamestnanci

PhDr. Zuzana Stískalová

Kontakt pre média

PhDr. Zuzana Stískalová

Kontaktný formulár

Vedenie OZDLV

JUDr. Vlasta Szabová, PhD., predsedníčka OZ DLV

JUDr. Vlasta Szabová, PhD., predsedníčka OZ DLV

tel: 0948 722 811
e-mail: szabova@ozdlv.sk

jozef minárik

Jozef Minárik, podpredseda OZ DLV

Zamestnanci OZDLV

nový projekt

Ing. Robert Staško

Poradenstvo BOZP

nový projekt (1)

Michaela Rázgová​

Ekonóm

nový projekt (2)

Mgr. Simona Bednárová​

Právnik