Aktuality

bozp presov 2022 50

Bezpečné dni v práci 2022

V živote sa často stáva, že hodnotu nášho zdravia si uvedomíme, až keď je neskoro. Preto je veľmi dôležité, aby sme si ho chránili. Existuje veľa spôsobov ako to urobiť nielen doma, vonku, ale aj na pracovisku. Bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci môžeme charakterizovať ako stav pracovných podmienok, ktoré eliminujú nebezpečné škodlivé faktory pracovného procesu, alebo prostredia na zamestnancov. Uvedomujúc si tieto skutočnosti Odborový zväz DREVO, LESY, VODA aj tento rok venoval svoju pozornosť rozšíreniu vedomostí o ochrane zdravia pri práci študentom stredných škôl. Uskutočnil tak už štvrtý ročník súťaže BOZP pod názvom ,,Bezpečné dni v práci“.

Bezpečné dni v práci 2022 Čítať ďalej »