Mzdy Slovákov – utiahnu ceny energií?

light bulbs g5dd7c1f04 1920

Európske krajiny trápi zdražovanie energií. Už pred začiatkom krízy malo približne 9,5 milióna  pracujúcich problém so zaplatením účtov za elektrinu a plyn. V porovnaní s minulým rokom sa náklady na energie zvýšili v celej Európe až o 38%.  To spôsobilo, že v súčasnosti priemerný ročný účet za energie je vyšší ako mesačná mzda nízko platených pracovníkov vo väčšine členských štátov EÚ.

V 16 členských štátoch EÚ musia Európania s minimálnou mzdou odkladať bokom sumu, ktorá sa rovná mesačnej mzde alebo je vyššia, aby mohli doma svietiť a kúriť. (tabuľka 1)

Oproti roku 2021 sa tak počet dní, počas ktorých musí osoba zarábajúca minimálnu mzdu pracovať do veľkej miery zvýšil: v Estónsku o 26 dní, v Holandsku o 20 dní, v Česku o 17 dní a v Lotyšsku o 16 dní.

Na Slovensku, V Grécku, v Česku a Taliansku sú priemerné ročné náklady na energie vyššie ako je mesačná mzda pracovníka, ktorý pracuje za priemernú mzdu.

Tabuľka 1: Členské štáty EÚ, v ktorých ročné účty za energie stoja mesačnú mzdu alebo viac pre pracovníkov s minimálnou mzdou (všetky údaje v národných menách)

KrajinaRočné náklady na energie júl 2022Hrubá minimálna mzda (mesačne) 2022Počet pracovných dní za hrubú minimálnu mzdu na zaplatenie ročných faktúr za energie 2022
Francúzsko1.6031.64630
Rumunsko2.5062.55030
Maďarsko198.497200.00030
Nemecko1.9071.74433
Portugalsko95082335
Bulharsko83671036
Írsko2.1041.77536
Lotyšsko60450037
Belgicko2.2271.84237
Chorvátsko5.7464.68837
Španielsko1.4551.16738
Slovensko95964645
Holandsko2.7551.75648
Grécko1.47983254
Estónsko1.16565454
Česko34.46816.20065
Zdroj: KOZ SR

Na základe týchto zistení ETUC vyzvalo vo svojom šesťbodovom pláne vedúcich predstaviteľov EÚ, aby prijali opatrenia, ktoré ukončia neúnosné zvyšovanie cien energií v Európe. V každom prípade si táto problematika vyžaduje opatrenia aj od kompetentných orgánov každého členského štátu, Slovenskej republiky nevynímajúc.


Tabuľka 2: Náklady na energiu v porovnaní s priemerným zárobkom vo všetkých členských štátoch s dostupnými údajmi (všetky údaje v národných menách)

KrajinaRočné náklady na energiu júl 2022Priemerný ročný čistý zárobok 2022**Počet pracovných dní s priemerným čistým zárobkom na zaplatenie ročného účtu za energie 2022
Litva40212.90611
Luxembursko1.87047.96714
Rakúsko1.56234.25117
Poľsko2.34450.05117
Lotyšsko60411.83519
Maďarsko198.4973.768.31319
Francúzsko1.60329.97220
Írsko2.10438.55520
Bulharsko83614.85421
Nemecko1.90733.84721
Dánsko17.239305.79321
Rumunsko2.50642.56321
Portugalsko95015.44422
Slovinsko97015.28123
Španielsko1.45521.87224
Holandsko2.75541.36324
Belgicko2.22733.33624
Estónsko1.16516.23626
Švédsko26.503367.32026
Chorvátsko5.74679.06127
Slovensko95911.55130
Taliansko2.07124.84930
Česko34.468376.77733
Grécko1.47915.12436
Zdroj: KOZ SR

Poznámka:

(Čisté ročné príjmy sú vypočítané s daňovou sadzbou pre jednu osobu zarábajúcu 100 % priemeru z Eurostatu (EARN_NT_NET) a minimálna mzda je vyjadrená na mesiac a získaná z Eurostatu. Podiel energií je vyjadrený v percentách vzhľadom na priemerný ročný zárobok. Odhadovaná zmena do júla 2022 Čisté ročné príjmy sú upravené pomocou percentuálnej zmeny nominálnych odmien zamestnancov z jarnej prognózy Ameco Eurostatu a energie sú upravené pomocou zložiek HCIP pre elektrinu a plyn.)                 

PhDr. Zuzana Stískalová

koordinátor OZ DLV