Pobyt so štátnou účelovou dotáciou pre dôchodcov SR – Štátna účelová dotácia 2024.

Využite jedinečnú šancu na pobyty pre členov OZ DLV od spoločnosti SOREA.

Oznamujeme členom OZ DLV, že bol zahájený predaj Pobytov so štátnou účelovou dotáciou pre dôchodcov SR s prvým možným termínom nástupu 5.5.2024 v hoteloch SOREA, v Zámku Topoľčianky a v hoteli Flóra Trenčianske Teplice.

Štátna dotácia predstavuje čiastku 100,00 € na 1 osobu / 1 pobyt a je možné zúčastniť sa len 1 x počas príslušného kalendárneho roka.

Čerpanie dotácie MPSVR SR na podporu rekondičných aktivít v súlade s § 6 ods.1 písm.b) a ods.5 zákona č. 544/2010 Z.z. je zabezpečované prostredníctvom KOZ SR.

Všetky informácie k pobytom sú zverejnené na https://www.sorea.sk/novinky/pobyty-so-statnou-ucelovou-dotaciou-pre-dochodcov-sr-s-plnou-penziou/

Uvedená cena v letáku je už po odpočítanej dotácie.

Pre viac informácií informujte spoločnosť SOREA.