Obavy o budúcnosť Slovákov

demonstracia 1
 
Prudký nárast cien energií spôsobuje obavy o budúcnosť Slovákov. Premieta sa aj do cien všetkých výrobkov, potravín a služieb. Rastúce ceny sa stávajú pre obyvateľov Slovenska čoraz neprijateľnejšie a pociťujú nedostatok podpory zo strany vlády v ťažkých časoch. Apelujúc na vládu, aby prijali konkrétne riešenia sa Konfederácia odborových zväzov SR rozhodla podať ľuďom pomocnú ruku.
 
,,Už dnes musia zamestnanci s minimálnou mzdou odkladať bokom sumu rovnajúcu sa mesačnej mzde alebo vyššiu, aby mohli doma svietiť a kúriť. Keď energie stoja viac ako mesačná mzda, neexistuje žiaden šikovný trik na šetrenie peňazí, ktorý by situáciu zmenil.“ KOZ SR

 
Zložitá energetická situácia sa odzrkadľuje v každej pracovnej sfére. Ide najmä o likvidáciu množstva pracovných miest a pozastavenie investícií. Je potrebné, aby vláda zrealizovala protiinflačné opatrenia, pretože kolaps hrozí aj obciam, mestám, školám, nemocniciam, výrobnej sfére a firmám.
 
Vzhľadom na to, že odbory sú hlasom verejnosti a tá volá po pomoci, okamžitých riešeniach, tak v sobotu 8. októbra o 12:15 hod Konfederácia odborových zväzov SR uskutoční demonštráciu ,,Proti chudobe“. Cieľom je vyslať vláde odkaz, že je najvyšší čas prijať opatrenia a kroky, ktoré zastavia pokles životnej úrovne obyvateľstva Slovenska.
 
Demonštrácia sa bude konať v rovnakom termíne a čase ako rovnaká akcia Českomoravskej konfederácie odborových zväzov na pražskom Václavskom námestí. Spoločne takto obe odborové centrály vyzývajú vlády Slovenskej a Českej republiky, aby sa začali zaoberať sociálnou situáciou obyvateľov oboch krajín a nedopustili prepadanie občanov do chudoby.
 
 


PhDr. Zuzana Stískalová
koordinátor OZ DLV