Úspešný krok k odstráneniu prinízkych miezd

money 1005464 960 720 7

Európania s nízkymi mzdami si polepšia. Európsky parlament odsúhlasil úpravu minimálnych miezd. Ide o kľúčové rozhodnutie v boji proti kríze vzhľadom na zvyšovanie životných nákladov. Hlasovanie sa uskutočnilo potom, ako sa v prieskume EOK zistilo, že minimálna mzda klesla v reálnom vyjadrení až o 19%. Vďaka tomu hlasovala väčšina poslancov za zvýšenie minimálnej mzdy.

,,Smernica o primeranej minimálnej mzde bude obsahovať:

  • Členské štáty budú musieť overiť primeranosť zákonných minimálnych miezd s prihliadnutím na kúpnu silu a životné náklady,
  • Členské štáty budú musieť podporovať kolektívne vyjednávanie a bojovať proti rozbíjaniu odborov a v krajinách, kde je pokrytie kolektívnym vyjednávaním nižšie ako 80 %, budú musieť vypracovať akčný plán na podporu kolektívneho vyjednávania,
  • Posilnenie účasti odborových zväzov na stanovovaní a aktualizácii zákonných minimálnych miezd,
  • Povinnosť, aby spoločnosti, ktoré dostávajú zákazky vo verejnom obstarávaní, rešpektovali právo na organizovanie a kolektívne vyjednávanie v súlade s dohovormi MOP č. 87 a 98.“ (zdroj: KOZ SR)

Dvojročný proces bude ukončený posledným krokom a to schválením Európskou radou na konci mesiaca.

PhDr. Zuzana Stískalová

koordinátor OZ DLV