Keď pomáhame tým, ktorí to potrebujú…

hands g0565df56d 1920

V živote každého z nás sa striedajú vzostupy aj pády. Každý má svoj životný príbeh, ťažkosti, sklamania, trápenia a smútok. Nemali by sme však dopustiť, aby nám nepríjemné skúsenosti a problémy zatvrdili srdce. Práve naopak. Mali by sme si pomáhať, pretože nikdy nevieme, kedy sa v obdobnej situácii môžeme ocitnúť aj my.

Rozhodli sme sa, že aj teraz pred Vianocami podáme našim členom pomocnú ruku.

Po zosnulom kolegovi sa obrátila na nás s prosbou o pomoc jeho manželka. Vzhľadom na to, že  zostala na chod celej domácnosti sama a jej mesačná mzda je nízka, požiadala nás o finančnú pomoc. Predseda príslušnej základnej organizácie OZ DLV po dôkladnom prehodnotení jej žiadosti sa vyjadril kladne. Preto jej  bola jej schválená jednorazová finančná podpora z Programu podpory a pomoci členom OZ DLV.

Rovnako sme pomohli päťčlennej rodine, v ktorej je jedno z detí ťažko zdravotne postihnuté. Má autizmus, epilepsiu a tuberóznu sklerózu. Vzhľadom k zdravotnému stavu dieťaťa vznikajú manželom zvýšené náklady na zabezpečenie špeciálneho vzdelávania, ktoré potrebuje. Vzhľadom na to, že manželia majú ešte ďalšie dve deti, tak nemajú dostatok finančných prostriedkov na to, aby mu zabezpečili úplne všetko, čo je potrebné. Z toho dôvodu nás poprosili o pomoc, pričom im bola taktiež schválená jednorazová finančná pomoc z Programu podpory a pomoc členom OZ DLV.

Teší nás, že sme mohli pomôcť. Môžeme povedať, že Vianoce nám dávajú príležitosť aspoň na chvíľu sa zastaviť a zamyslieť nad skutočne dôležitými vecami okolo nás.

Prajeme krásne Vianoce!

PhDr. Zuzana Stískalová

koordinátor OZ DLV