Predčasný dôchodok

Zmeny platné od 15.5.2024

V apríli schválila Národná rada novelu v zákone č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení, ktorá sa týkala predovšetkým zmien 13. dôchodkov, ale značnou mierou sa dotkla i odchodu do dôchodku po odpracovaných 40 rokoch, či samotných predčasných dôchodkoch. Novela bude účinná od 15.5.2024.

Dôvodom pre zmenu v odchode do predčasného dôchodku spôsobil masívny odchod zamestnancov, ktorí využili minulý rok možnosť odísť do dôchodku po odpracovaní 40 rokov. Oproti roku 2022 stúpol odchod do predčasného dôchodku až trojnásobne.

Zamestnávatelia začali volať po zmene, pretože odchodom takého množstva zamestnancov došlo k značnému problému v obsadení niektorých pozícií v mnohých sektoroch.

Schválenou novelou od 15.5. 2024 sa posúva hranica odpracovaných rokov podľa roku narodenia a to tak, že sa odráta 23 rokov od riadneho dôchodkového veku.

V praxi to bude vyzerať nasledovne:

  • nar. v roku 1961 – 40 rokov a 2 mesiace,
  • nar. v roku 1962 – 40 rokov a 4 mesiace,
  • nar. v roku 1963 – 40 rokov a 6 mesiacov,
  • nar. v roku 1964 – 40 rokov a 8 mesiacov,
  • nar. v roku 1965 – 40 rokov a 10 mesiacov,
  • nar. v roku 1966 – 41 rokov.

Spracovala

Mgr. Martina Megová

 Ekonóm[1]


[1] Dostupné online, dňa 26.4.2024 : https://www.relia.sk/Article.aspx?ID=1076

 Dostupné online, dňa 26.4.2024 : https://www.podnikajte.sk/osobne-financie/predcasny-dochodok-od-15-5-2024

Dostupné online, dňa 26.4.2024 : https://spravy.rtvs.sk/2024/04/zmeny-v-predcasnom-dochodku-po-kolkych-rokoch-budete-moct-odist-do-predcasnej-penzie/