Kolektívna zmluva AVS a OZ DLV 

sefka

Kolektívna zmluva vyššieho stupňa pre odvetvie verejných vodovodov a verejných kanalizácií v SR na rok 2023 bola dňa 14.12.2022 oficiálne uzatvorená medzi Asociáciou vodárenských spoločností a Odborovým zväzom DREVO, LESY, VODA . ZA AVS bol prítomný prezident Ing. Stanislav Hreha, PhD. a viceprezident JUDr. Peter Olajoš a za OZ DLV jeho predsedníčka Ing. Vlasta Szabová, PhD. Zmluva bola podpísaná v kancelárii AVS za prítomnosti Ing. Ivany Mahríkovej, PhD., generálneho sekretára AVS.  Väčšina zmien oproti KZ VS 2022 bola len formálneho charakteru, hlavné zmeny sa týkali najmä nárastu minimálnych mzdových taríf. AVS vyhovela všetkým požiadavkám OZD LV.

Zdroj: AVS