AKTUÁLNE INFORMÁCIE

NázovDátum
Zmeny v socialnom poistení od roku 202202.01.2022
NázovDátum
Spravodajca OZ DLV č. 3 / 202109.10.2021
Spravodajca OZ DLV č. 2 / 2021 špeciál06.10.2021
Z rokovania snemu KOZ SR28.09.2021
Z rokovania Hospodárskej a sociálnej rady SR27.09.2021
Nové vedenie OZDLV26.09.2021
Pobyty so štátnou účelovou dotáciou25.09.2021
Pitný režim na pracovisku01.09.2021
Zamestnávateľ a očkovanie podľa pracovného práva31.08.2021
Bleskovky č. 7 / 202130.08.2021
Pracovné prostredie10.06.2021
REGISTER ZO OZ DLV NA MV SR28.05.2021
Spravodajca OZ DLV č. 1 / 202106.05.2021
Bleskovky č. 6 / 202104.05.2021
Prehľad vybraných predpisov na zaistenie BOZP a ochranu zdravia – aktualizácia 202103.05.2021
Požiadavky na stavenisko podľa NV 396/2006 Z.z.03.05.2021
Náhrady pri pracovnej ceste zamestnanca – príklad03.05.2021
Bleskovky č. 5 / 202114.04.2021
Bleskovky č. 4 / 202114.04.2021
Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby13.04.2021
Veľkonočné prianie03.04.2021
Všetko najlepšie k MDŽ08.03.2021
Bleskovky č. 3 / 202105.03.2021
Odborná spôsobilosť na obsluhu určených pracovných prostriedkov a na činnosť s nimi21.02.2021
Výchova a vzdelávanie počas mimoriadnej situácie21.02.2021
Poukázanie dane z príjmu fyzickej osoby12.02.2021
Bleskovky č. 2 / 202110.02.2021
Preplatenie sviatkov a víkendu10.02.2021
Bleskovky č. 1 / 202107.02.2021
Správa o činnosti odborovej kontroly nad stavom BOZP za rok 202004.02.2021
Usmernenie k rekondičným pobytom počas mimoriadnej situácie04.02.2021
Odbory v lesoch, VH, VS, CPP a DNP21.01.2021
Mýtus odmietnutia výpovede – ako to naozaj je?15.01.2021
NázovDátum
KZVS pre zamestnávateľov, ktorí pri odmeňovaní postupujú podľa zákona 553/2003 Z. z. na rok 202122.12.2020
KZVS v štátnej službe na rok 202122.12.2020
PF 202122.12.2020
Ako je to so stravou, keď pracovná cesta netrvá 5 hodín?22.12.2020
Spravodajca OZ DLV č. 5 / 202022.12.2020
Prerokovanie dohody o skončení pracovného pomeru – Áno alebo nie?16.11.2020
METODICKÝ POKYN o hlásení a vyšetrovaní príčin registrovaných pracovných úrazov zo strany odborových orgánov13.11.2020
Analýza zamestnaneckého prostredia v podmienkach SR 202011.11.2020
POVINNOSTI ZAMESTNÁVATEĽA POČAS PANDÉMIE COVID-19 A V PRÍPADE INÝCH PRENOSNÝCH OCHORENÍ BIOLOGICKÉHO PÔVODU30.10.2020
PRÁVNA ANALÝZA PRACOVNOPRÁVNYCH DÔSLEDKOV PLOŠNÉHO TESTOVANIA NA SLOVENSKU30.10.2020
Spravodajca č. 4 / 202028.10.2020
Brífing KOZ počas rokovania tripartity24.08.2020
Bezpečné dni v práci, 21. 02. 2020, Prešov23.02.2020
COVID-19 – Koronavírus a pracovné právo, PN a ošetrovné18.03.2020
Bezpečné dni v práci 202003.02.2020
NN poisťovňa a dôchodkové spoločnosti – ZHODNOTENIE dôchodkových fondov za rok 201931.01.2020
2% z dane22.01.2020
Pozvánka na CELOSLOVENSKÉ STRETNUTIE LESNÍKOV, VLASTNÍKOV LESA, SIGNATÁROV „Memoranda o spolupráci“14.01.2020
NázovDátum
PF 202020.12.2019
Na čo sú odbory?22.11.2019
Tlačová správa Platformy o výsledkoch prieskumu verejnej mienky18.11.2019
NOVÁ STRATÉGIA TRVALO UDRŽATEĽNÉHO VYUŽÍVANIA LESNÉHO BOHATSTVA SLOVENSKA23.09.2019
NOVELA ZÁKONA O LESOCH REAGUJE NAJMÄ NA KLIMATICKÚ ZMENU12.09.2019
Ľudia pre lesy, lesy pre ľudí11.09.2019
Stretnutie zástupcov Platformy Zachráňme lesné bohatstvo Slovenska s novinármi09.09.2019
Bezpečnosť pri práci v lese03.09.2019
Vznik Platformy „Zachráňme lesné bohatstvo Slovenska“ a podpis dohody – august 2019, B. Bystrica01.08.2019
Vyhláška Ministerstva zdravotníctva SR, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva zdravotníctva SR č. 99/2016 Z. z. o podrobnostiach o ochrane zdravia pred záťažou teplom a chladom pri práci25.07.2019
VYUŽIME SVOJE 2% PRE NÁS! 11.02.2019
Rekreačné poukazy pre zamestnancov od roku 201930.01.2019
Dôležité informácie pre klientov NN dôchodkových spoločností17.01.2019
NázovDátum
Poďakovanie29.12.2018
Film Stratená úcta k zeleným lesom, 201827.12.2018
Plán rokovaní orgánov OZ DLV26.12.2018
Kolektívna zmluva vyššieho stupňa pre zamestnávateľov, ktorí pri odmeňovaní postupujú podľa zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na roky 2019 – 2020 18.12.2018
PF 201914.12.2018
Kolektívna zmluva vyššieho stupňa v štátnej službe na roky 2019 – 202028.11.2018
Kolektívna zmluva vyššieho stupňa pre zamestnávateľov, ktorí pri odmeňovaní zamestnancov postupujú podľa zákona č. 553/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone prác vo verejnom záujme na roky 2019 – 202028.11.2018
Kolektívne vyjednávanie prinieslo dohodu o valorizácii platov zamestnancov v štátnej a verejnej službe o 10%20.06.2018
„Bezpečné dni v práci“ – Súťaž Stredných odborných škôl o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci v pôsobnosti OZ DLV20.06.2018
Bleskovky – Jún 201819.06.2018
Príjemné prežitie veľkonočných sviatkov30.03.2018
Usmernenie MPSVR SR zo dňa 15. 2. 201806.03.2018
Memorandum o spolupráci obhospodarovateľov lesov, vlastníkov lesov, združení fyzických a právnických osôb v lesnom hospodárstve, vedeckých, výskumných a vzdelávacích lesníckych inštitúcií na Slovensku a Tlačová správa k Memorandu17.01.2018
Ako poukázať podiel zo zaplatenej dane pre OZ DLV?10.01.2018
Dôležité upozornenie o obmedzenom režime komunikácie s OZ DLV09.01.2018
NázovDátum
Kolektívna zmluva vyššieho stupňa pre zamestnávateľov, ktorí pri odmeňovaní postupujú podľa zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme19.12.2017
Kolektívna zmluva vyššieho stupňa v štátnej službe19.12.2017
Poďakovanie za spoluprácu a podporu v uplynulom roku11.12.2017
ODBORÁRI CHCÚ AMBICIÓZNY EURÓPSKY PILIER SOCIÁLNYCH PRÁV10.11.2017
VÝZVA PRE MLADÝCH ODBORÁROV! PRIDAJ SA A POMÔŽ SEBE AJ NÁM!05.09.2017
„Naj predseda ZO OZ DLV“ a „Naj ZO OZ DLV“01.09.2017
Nová internetová stránka15.08.2017
„Tatranská kosba“ a „Špica guláš“01.09.2017
Usmernenie k Memorandu o úprave platových pomerov zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme17.05.2017
POBYTY PRE DÔCHODCOV SO ŠTÁTNOU ÚČELOVOU DOTÁCIOU NA ROK 201725.04.2017
Príďte s nami osláviť 1. máj24.04.2017
Veľkonočné sviatky14.04.2017
Dodatok č. 1 ku Kolektívnej zmluve vyššieho stupňa pre odvetvie lesného hospodárstva na rok 201723.03.2017 
Správa o vývoji pracovnej úrazovosti za rok 2016 v organizáciách v pôsobnosti Odborového zväzu drevo, lesy, voda09.03.2017
Medzinárodný deň žien08.03.2017 
Kolektívna zmluva vyššieho stupňa pre odvetvie verejných vodovodov a verejných kanalizácii v Slovenskej republike na rok 201727.01.2017
Správa o činnosti odborovej kontroly nad stavom BOZP za rok 201615.01.2017
NázovDátum
PF 201731.12.2016
Kolektívna zmluva vyššieho stupňa pre odvetvie celulózno-papierenského priemyslu v Slovenskej republike na roky 2015 – 201830.12.2016
Kolektívna zmluva vyššieho stupňa pre odvetvie drevospracujúceho priemyslu na Slovensku na rok 201730.12.2016
Kolektívna zmluva vyššieho stupňa v štátnej službe na rok 201720.12.2016
Kolektívna zmluva vyššieho stupňa pre zamestnávateľov, ktorí pri odmeňovaní postupujú podľa Zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme na rok 201720.12.2016
Kolektívna zmluva vyššieho stupňa pre odvetvie lesného hospodárstva Slovenskej republiky na rok 201715.12.2016
Kolektívna zmluva vyššieho stupňa pre odvetvie vodného hospodárstva Slovenskej republiky na rok 201714.12.2016