Bleskovky č. 3/2022

Od 1.1.2023 prichádza zmena vo vydávaní stravovacích poukážok v papierovej forme na elektronickú. Zamestnávateľovi naďalej zostáva zákonná povinnosť poskytovať svojim zamestnancom stravovanie vo všetkých zmenách, tak aby zodpovedalo zásadám správnej výživy priamo na pracoviskách alebo v ich blízkosti.