Stretnutie predstaviteľov politických strán, vedenia OZ DLV, zástupcov zamestnávateľských subjektov

🇸🇰 ŠTÁT JE TU PRE OBČANOV A NIE OBČAN PRE ŠTÁT 🇸🇰

S NAMI – ODBORÁRMI ALEBO BEZ NÁS

⚪️ Dňa 18.9.2023 sa v Liptovskom Jáne uskutočnila predvolebná diskusia organizovaná Odborovým zväzom DREVO, LESY, VODA. Predvolebnej diskusie sa zúčastnili zástupcovia politických strán (HLAS-SD, KDH, OĽANO A PRIATELIA, HNUTIE REPUBLIKA, SaS, SME RODINA, SNS), členovia vedenia Odborového zväzu DREVO, LESY, VODA a členovia zamestnávateľských subjektov z odvetvia celulózo-papierenského priemyslu, drevo-nábytkárskeho priemyslu, lesného hospodárstva, vodného hospodárstva a vodárenských spoločností a kanalizácii.

⚪️Účastníkom diskusie boli predstavené okruhy problémov a návrhy riešení za odborový zväz a zamestnávateľov. Odborový zväz DREVO, LESY, VODA sa prioritne zameral na nasledujúce oblasti – zamestnanci, odbory, občania SR, školstvo, veda a výskum, drevospracujúci priemysel, lesné hospodárstvo, vodné hospodárstvo a vodárenské spoločnosti. Osobitný vstup bol venovaný aktuálnej situácii a potrebe riešenia nepriaznivej finančnej situácie v Slovenskom vodohospodárskom podniku, š.p., ktorému štát dlhuje platby za služby poskytnuté vo verejnom záujme, patrí medzi strategické podniky a hrozí mu koncom roka 2023 kolaps.

⚪️ V rámci prípravy stretnutia odborový zväz požiadal aj jednotlivé zamestnávateľské zväzy, združenia a zástupcov zamestnávateľských subjektov – strategické podniky, SHMÚ a ďalšie o podklady, v ktorých budú popísané problémy, ktoré si vyžadujú riešenie a návrhy možností.

⚪️ Po stretnutí bola OZ DLV adresovaná spätná väzba zo strany viacerých účastníkov stretnutia, či už za politické strany alebo za združenia zamestnávateľov s tým, že OZ DLV boli adresované viaceré poďakovania za profesionálne zorganizovanú a odborne pripravenú diskusiu. Za Odborový zväz DREVO, LESY, VODA tiež konštatujeme, že diskusia medzi účastníkmi bola konštruktívna a určite bola prínosom pre všetkých účastníkov.

⚪️ Veríme, že diskusia bola pre všetky zúčastnené strany prínosná a prezentované návrhy riešení nezostanú len pri predvolebných sľuboch, ale dôjde aj k ich naplneniu. Záleží len na budúcej vláde Slovenskej republiky a poslancoch NR SR, ako budú mať záujem o návrhy odborov a spoločné návrhy odborov a zamestnávateľov, ktoré im boli predložené a o komunikáciu so zástupcami odborov.

⚪️ Ďakujeme všetkým, ktorí sa predvolebnej diskusie zúčastnili, čím prejavili svoj rešpekt voči vedeniu Odborového zväzu DREVO, LESY, VODA a jeho členom, vyjadrili svoje politické a odborné postoje na riešenie existujúcich problémov a zhodli sa s nami na tom, že ŠTÁT JE TU PRE OBČANOV A NIE OBČAN PRE ŠTÁT.