SVETOVÝ DEŇ PRVEJ POMOCI

9. september je SVETOVÝM DŇOM 🚑PRVEJ POMOCI 👩‍⚕️

Prvá pomoc podaná včas a správne bezpochyby zachráni nejeden ľudský život a stabilizuje zdravotný stav do príchodu lekárskej či záchrannej služby.

❤️‍🩹Ako podať prvú pomoc pri bezvedomí? 🩺

❤️‍🩹Ako resuscitovať?

❤️‍🩹Ako podať prvú pomoc pri infarkte? 🫀

❤️‍🩹Ako podať prvú pomoc pri krvácaní? 🩸