Problematika celulózo-papierenského priemyslu – 18.9.2023 Liptovský Ján

✅Za Zväz celulózo-papierenského priemyslu SR bol na diskusií dňa 18.9.2023 prítomný pán Ing. Ján Kucharčík (zvolený zástupca z Metsa Tissue Slovakia, s.r.o.) a Ing. Ľuboš Beňo (zvolený zástupca z Bukocel Hencocvce, a.s.), ktorí poukázali na problémy týkajúce sa celulózo- papierenského priemyslu:

📄Cena celulózy, ktorá je dnes v Európskych prístavoch je minimálne o 40 až 50% nižšia ako sú výrobné náklady niektorých spracovateľov, alebo výrobcov celulózy.

📄Ochrana vnútorného EÚ trhu pre celulózu a papier, nakoľko sa v poslednej dobe začínajú v rámci EÚ formulovať aktivity, ktoré začínajú chrániť EÚ trh formou uhlíkového cla. Európska únia zistila že nie je možné, aby domáci európsky výrobcovia v celulózo-papierenskom priemysle dokázali konkurovať dovozcom z tretích krajín. Niektoré európske firmy presúvajú svoju výrobu práve do týchto krajín. Môže to viesť k postupnej likvidácii priemyslu.

📄Otázka disponibilných zdrojov pre celulózo-papierenský priemysel – pretože je možné pozorovať, že za posledné roky sa dosť výrazne znižuje disponibilné množstvo drevnej hmoty pre výrobu celulózy. Ak by tento trend pokračoval ďalej, tak to môže mať zásadný dopad nie len na hospodárstvo, ale aj na oblasti kde sa ťažba znižuje. Bude to mať veľmi negatívny dopad vo forme znižovanie výroby celulózy.