Novinky zo sveta BOZP

Náklady na okuliare musí uhradiť zamestnávateľ. Nemusí ísť pritom len o okuliare a šošovky, ktoré používate výlučne iba v práci. Rozhodol o tom Súdny dvor EÚ. Podľa aktuálneho rozhodnutia Súdneho dvora EÚ v Luxemburgu vám náklady na ne musí zaplatiť zamestnávateľ.

Ak používate okuliare, alebo kontaktné šošovky vo svojej práci, zamestnávateľ vám ich musí uhradiť. Rozhodol o tom Súdny dvor EÚ v Luxemburgu na konci minulého roka. V samotnom rozhodnutí sa píše, že zamestnávateľ je povinný poskytnúť svojim zamestnancom osobitné korekčné prostriedky, ktoré slúžia na nápravu a prevenciu porúch zraku v súvislosti s prácou so zobrazovacou technikou. Medzi osobitné korekčné prostriedky patria dioptrické okuliare a kontaktné šošovky. Nemusí ísť pritom len o okuliare a šošovky, ktoré používate výlučne len v práci. Môže tak ísť o okuliare, ktoré nosíte bežne a súčasne ich využívate aj v práci.

Zamestnávateľ má dve možnosti ako túto novú povinnosť voči zamestnancom splniť. rvou možnosťou je priamym dodaním okuliarov, alebo šošoviek zamestnancovi. Druhá možnosť je náhradou nevyhnutných nákladov vynaložených pracovníkom. V tej súvislosti je dôležité upozorniť, že v rozhodnutí Súdneho dvora EÚ sa píše, že zamestnávateľ túto povinnosť nemôže splniť mzdovým príplatkom danému pracovníkovi.

Súdny dvor EÚ vykladá právo EÚ a zjednocuje jeho výklad. Je záväzné pre všetky krajiny únie, ak hovoríme o rozhodnutí ako toto, voči ktorému sa nemožno odvolať.

Ide o novú legislatívu, s ktorou sa budú musieť firmy vysporiadať a toto rozhodnutie Súdneho dvora pretaviť do praxe za prispenia príslušných štátnych orgánov.

O výške príspevku Súdny dvor nerozhodol. Suma, ktorou by mal zamestnávateľ prispieť teda nie je stanovená.

Rozhodnutie Súdneho dvora EÚ v Luxemburgu je výsledkom žaloby rumunského zamestnanca, ktorý žiadal od zamestnávateľa preplatenie nákladov na okuliare. Jeho zrak sa totiž zhoršuje kvôli tomu, že celé dni v práci pozerá do obrazovky počítača. Rumunský súd sa obrátil na Súdny dvor EÚ s návrhom na začatie tzv. prejudicionálneho konania. V rámci tohto konania môže každý občan Únie dať podnet na upresnenie obsahu právnej normy EÚ, ktorá sa ho dotýka. Viaceré hlavné zásady práva Únie sa vytvorili práve na základe prejudiciálnych návrhov, niekedy podaných aj vnútroštátnymi súdnymi orgánmi prvej inštancie. O danom návrhu Súdny dvor EÚ rozhodol 22.12.2022, kedy upresnil, že medzi osobitné korekčné prostriedky patria okuliare ako aj kontaktné šošovky a zamestnávateľ má povinnosť ich zabezpečiť, alebo preplácať náklady.

Zdroj: www.pravda.sk