Zodpovednosť máme nielen za to, čo robíme, ale aj za to, čo nerobíme!

Dňa 14. júna 2023 Odborový zväz DREVO, LESY, VODA, ktorý zastupuje zamestnancov vodného a lesného hospodárstva na Slovensku, podal podnet Ministerstvu práce, sociálnych vecí a rodiny SR na angažovanie sa pri riešení ochrany zamestnancov na pracovisku.

Prečítajte si rozhovor s predsedníčkou OZ DLV pani JUDr. Vlastou Szabovou, PhD.