Rodičovský dôchodok

Rodičovský dôchodok schválený vládou  ( zákon č. 352/2022 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorším predpisov)je v platnosti od 1. januára 2023.