Od 1. júna 2023 sa mení výška mzdových zvýhodnení (príplatkov) za nočnú prácu či za prácu cez víkend. Po viac ako dvoch rokoch sa opäť príplatky naviažu na minimálnu mzdu.

coins g88f6daeca 1920

Novela, ktorá bola schválená neupravuje výšku minimálnych mzdových nárokov, tak ako bolo navrhované. Momentálne zákon upravuje pevné sumy príplatkov, ale len do 31.5.2023.  

Príplatky budú od 1.6.2023 znovu naviazané na výšku minimálnej mzdy a to určitým percentom z minimálnej mzdy, tak ako tomu bolo do konca roka 2020.

Príplatky po zmeny od 1.6.2023:

PríplatokSuma príplatku (za hodinu) od 1.6.2023  
Príplatok za prácu v sobotuNajmenej 2,012 eur (50 % minimálnej mzdy za hodinu)
Znížený príplatok za prácu v sobotuNajmenej 1,810 eur (45 % minimálnej mzdy za hodinu)
Príplatok za prácu v nedeľuNajmenej 4,023 eur (100 % minimálnej mzdy za hodinu)
Znížený príplatok za prácu v nedeľuNajmenej 3,621 eur (90 % minimálnej mzdy za hodinu)
Príplatok za nočnú právu pri nerizikovej práciNajmenej 1,609 eur (40 % minimálnej mzdy za hodinu)
Znížený príplatok za nočnú prácu pri nerizikovej práciNajmenej 1,408 eur (35 % minimálnej mzdy za hodinu)
Príplatok za nočnú prácu pri rizikovej práciNajmenej 2,012 eur (50 % minimálnej mzdy za hodinu)
Mzdová kompenzácia za sťažený výkon práceNajmenej 0,805 eur (20 % minimálnej mzdy za hodinu)
Mzdová kompenzácia za neaktívnu pracovnú pohotovosť mimo pracoviskaNajmenej 0,805 eur (20 % minimálnej mzdy za hodinu)
Zdroj: vlastné spracovanie

Zníženú sadzbu je možné dohodnúť len v prípade, ak to povaha práve dovoľuje, alebo ak si to podmienky prevádzky vyžadujú, aby sa práca vykonávala pravidelne v sobotu, v nedeľu alebo v noci. V prípade, že zamestnanec vykonáva rizikovú prácu, nie je možné dohodnúť zníženú sadzbu príplatku za prácu v noci. Zníženú sadzbu je možné dohodnúť len v kolektívnej zmluve alebo pracovnej zmluve, ak ide o zamestnávateľa, u ktorého nepôsobí odborová organizácia a ktorý k 31. decembru predchádzajúceho kalendárneho roka zamestnával menej ako 20 zamestnancov. S vedúcim zamestnancom možno v pracovnej zmluve dohodnúť mzdu už s prihliadnutím na prípadnú prácu v sobotu/v nedeľu/nočnú prácu. Ak dôjde k takejto dohode, vedúcemu zamestnancovi nepatria mzdové zvýhodnenia (príplatky) za víkend či nočnú prácu.

            V prípade príplatku za prácu vo sviatok od 1.6.2023 neprichádza k zmene, stále bude patriť zamestnancovi 100% jeho priemerného zárobku za hodinu. Zmena však nastane za prácu vo sviatok u zamestnancov, ktorí vykonávajú prácu na základe dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru. Týmto zamestnancom bude patriť za každú hodinu práce vo sviatok dohodnutá odmeny zvýšená najmenej o sumu minimálnej mzdy za hodinu, tzn. najmenej suma 4,023€.[1]

Michaela Rázgová

ekonóm OZ DLV


[1] Dostupné online, zo dňa 19.12.2022: https://www.podnikajte.sk/pracovne-pravo-bozp/priplatky-za-pracu-cez-vikend-v-noci-vo-sviatok-od-1-6-2023 .