Kolektívne vyjednávanie kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa pre rok 2023 – sekcia vodárenských spoločností

laptop 3196481 960 720 1

Kolektívne vyjednávanie kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa pre rok 2023 (ďalej len „KZVS“)  prebehlo v rámci sekcie vodárenských spoločností bez jediného problému. Obe strany dodržali zákonné lehoty v súlade s  § 8 zákona o kolektívnom vyjednávaní. V rámci KZVS došlo k niektorým formálnym zmenám, aby nemohlo v budúcnosti dôjsť k nejasnostiam vo výklade KZVS v rámci rôznych situácií, ktoré môžu nastať. Kolektívne vyjednávanie KZVS bolo zamerané najmä na navýšenie mzdy zamestnancom. Za sekciu vodárenských spoločností sa prostredníctvom kolektívneho vyjednávania vyjednalo pre rok 2023 priemerné navýšenie hodinovej mzdy o 9,37% a priemerné navýšenie mesačnej mzdy o 9,57% oproti roku 2022.

Mgr. Simona Bednárová

právnik OZ DLV