Suma stravného sa opäť zvýši

Suma stravného sa opäť zvýši

            Na základe opatrenia Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 171/2023 Z. z. o sumách stravného sa suma stravného pri pracovných cestách opäť zvyšuje a to už od 1.6.2023.

Sumy stravného sú od 1. júna 2023 ustanovené vo výške:

  • 7,30 eura pre časové pásmo 5 až 12 hodín,
  • 10,90 eura pre časové pásmo nad 12 hodín až 18 hodín,
  • 16,40 eura pre časové pásmo nad 18 hodín.

V súlade so Zákonníkom práce je minimálna hodnota stravovacej poukážky 75 % stravného pre pracovné cesty od 5 do 12 hodín. Pri sume stravného 7,30 eura bude teda minimálna hodnota stravovacej poukážky od 1. júna 2023 vo výške 5,48 eura. Zamestnávateľ sa môže rozhodnúť aj pre vyššiu sumu, Zákonník práce upravuje len minimálnu hodnotu, ktorú musí zamestnávateľ dodržať.

Zákonník práce stanovuje zamestnávateľovi povinnosť poskytnúť zamestnancovi (podľa zákonných podmienok) príspevok na stravovanie vo výške minimálne 55 % z ceny jedla a za každé jedlo najviac do výšky 55 % stravného poskytovaného pri pracovnej ceste v trvaní 5 – 12 hodín. Od 1.6.2023 ide o zvýšenie sumy z 3,74 eura na 4,02 eura (55 % zo sumy 7,30 eur).

Zamestnávatelia, ktorí zabezpečujú stravovanie zamestnancom prostredníctvom právnickej, resp. fyzickej osoby oprávňujúcej sprostredkovať stravovacie služby, je cenou jedla hodnota stravovacej poukážky (gastrolístka). Tá musí byť najmenej 75 % z výšky stravného pri pracovnej ceste v trvaní od 5 do 12 hodín. Pri sume 7,30 eur je tak nová minimálna hodnota stravovacej poukážky 5,48 eura. V prípade zamestnávateľov, ktorí poskytujú gastrolístok či finančný príspevok na stravovanie sa minimálna výška príspevku zvyšuje na 3,02 eura (55 % z 5,48 eura).[1]

V Bratislave, dňa 24.5.2023             

Mgr. Simona Bednárová

      Právnik OZ DLV


[1] Dostupné online, zo dňa 24.5.2023: https://www.podnikajte.sk/stravne-a-pracovne-cesty/stravne-od-1-6-2023