Smrteľné úrazy 2024

Inšpekcia práce upozorňuje na nárast závažných pracovných úrazov, dokonca s následkom smrti v tomto letnom období. V poslednom týždni sme zaznamenali zvýšený počet smrteľných pracovných úrazov, čo je alarmujúce.

Je dôležité si uvedomiť skutočnosť, že dlhodobo prvenstvo najrizikovejšej pracovnej činnosti patrí stavebníctvu. V tomto období síce priaznivom pre výstavbu, môžeme hovoriť o nepriaznivom období horúčav, letných búrok, nečakaných zmien počasia a pracovných úrazov Pracovné-úrazy-v-kocke_brožúra-NIP.pdf (gov.sk). Nastal čas kedy je prioritou každého zamestnávateľa ale aj zamestnanca, či živnostníka zvýšenie pozornosti pri vykonávaní pracovných činností a dôslednejšie dodržiavanie a kontrolovanie stavu  BOZP

Nemôžeme dopustiť :

  • používanie nebezpečných pracovných postupov,
  • nezaistenie bezpečnosti zamestnancov proti pádu z výšky a do hĺbky,
  • zasypanie pri výkopových prácach,
  • úrazy zasiahnutím elektrického prúdu
  • nebezpečnú manipuláciu so strojmi používanými pri práci…

Dbajme aj na dôležitú súčasť prác v horúčavách t.j., dodržiavanie pitného režimu Horúčavy na pracovisku – Národný inšpektorát práce (gov.sk) a zabránenie prehriatia organizmu.

V konečnom dôsledku je najdôležitejšie neohroziť svoj život alebo zdravie a vrátiť sa zdravý domov z práce. Dávajte si v tomto období väčší pozor nie len na seba a svoje zdravie, ale pozrite sa pri svojej pracovnej činnosti aj na svojho kolegu, možno mu svojím upozornením zachránite to najcennejšie čo má – život.

Spracoval: Ing. Robert Staško