Problematika lesného hospodárstva – stretnutie 18.9.2023 Liptovský Ján

✅Predstavujeme Vám ďalšiu z rozoberaných tém na stretnutí 18.9.2023 v Liptovskom Jáne: 🌲 Lesné hospodárstvo. 🌲

🌲Za Združenie zamestnávateľov lesného hospodárstva na Slovensku (ZZLS) sa zúčastnil stretnutia prezident ZZLS pán Ing. Ján Marhefka, ktorý sa odborne k problematike vyjadril.

Čo navrhuje OZ DLV?

🟢vytvorenie ministerstva pre riadenie lesného a vodného hospodárstva (aktuálne lesné hospodárstvo riadi Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR; vodné hospodárstvo riadi a z pohľadu legislatívy významným spôsobom ovplyvňuje vodárne a kanalizácie Ministerstvo životného prostredia SR) = LESY A VODA V AGENDE JEDNÉHO ústredného orgánu

‼️ Vysvetlenie: OZ DLV nepožaduje a nepredpokladá vznik nového ministerstva, aj vzhľadom na stav verejných financií; návrh OZ DLV predstavuje prevzatie agendy a kompetencií, ktoré sa týkajú vodného hospodárstva a vodárenských spoločností z Ministerstva životného prostredia SR a ich presun na existujúce Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR; „Ministerstvo lesného, vodného hospodárstva a pôdohospodárstva SR“, by po novom spravovalo agendu lesov, vodného hospodárstva, vodárenských spoločností a pôdohospodárstva; agenda rozvoja vidieka by bola v gescii iného rezortu. ‼️

🟢 vyhodnotenie projektu, dopady na jednotlivé regióny a výsledky prechodu pozemkov a iného nehnuteľného majetku vo vlastníctve štátu v národných parkoch a súvisiaceho majetku do správy správ národných parkov – prechod majetku vo vlastníctve štátu v národných parkoch pod Ministerstvo životného prostredia SR z pohľadu kvalitatívneho posunu pre občanov SR a prírodu

🟢 zmena prístupu – postupu k zonácii národných parkov

🟢 kvantitatívne a kvalitatívne vyhodnotenie prínosu zrealizovanej zonácie národných parkov k rozvoju regiónov na základe merateľných ukazovateľov

🟢 prijatie riešení nepriaznivej situácie v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci zamestnancov v lesnom a vodnom hospodárstve vzhľadom na nárast otvorených stretov zamestnancov s lesnou zverou pri výkone ich povolania

🟢 vyhodnotenie kvantitatívnych ukazovateľov a kvalitatívnych dopadov na transformáciu v štátnom podniku LESY SR