Problematika drevospracujúceho priemyslu – stretnutie 18.9.2023 Liptovský Ján

✅Nadväzujeme na predchádzajúce témy rozoberané na stretnutí 18.9.2023 v Liptovskom Jáne, kde Vám priblížime rozoberanú problematiku v 🪵 drevospracujúcom priemysle 🪵

🪵 Za Zväz spracovateľov dreva SR ( ZSD SR) 🪵 sa stretnutia zúčastnil pán PhDr. Peter Zemaník, prezident ZSD SR, ktorý sa odborne vyjadril k prezentovanej problematike.

Čo navrhuje OZ DLV?

🟤zastavenie prepadu životnej úrovne občanov SR v porovnaní s priemernou životnou úrovňou v EÚ

🟤 prijatie opatrení týkajúcich sa školstva v oblasti odbornej prípravy – študijné odbory reflektujúce požiadavky v sektore nakoľko existuje veľký problém s nedostatkom kvalifikovanej pracovnej sily v tomto odvetví

🪵 Zväz spracovateľov dreva Slovenskej republiky (ZSD SR) poukázal na:

🟤 nedostatok kvalifikovanej pracovnej sily v kombinácii s rastúcimi cenami vstupnej suroviny, veľkým odvodovo daňovým zaťažením podnikov a konkurencii iných priemyselných odvetví na trhu práce = brzdou úspešného rozvoja odvetvia spracovania dreva

🟤 zavádzanie inovácií a celkovú digitalizáciu procesov v drevospracujúcom priemysle, kde sú nevyhnutné veľké investície s tým, že štát by mal mať pripravenú koncepciu podpory veľkých investícií do DSP technológií

🟤nevyhnutnosť legislatívnych zásahov vo vzájomne si odporujúcich zákonoch

📍 Zákon o lesoch,

📍 Zákon o ochrane prírody a krajiny