Medzinárodný deň lesov a Medzinárodný deň vody

Minulý týždeň boli významné Medzinárodné dni pre OZ DLV a jej členov. Veríme, že ste si tieto dni pripomenuli.