Koncesionárske poplatky od 1.7.2023

Národná Rada Slovenskej republiky schválila dňa 17.2.2023 zákon o zrušení úhrady poplatku RTVS. Táto novela zákona nadobudne účinnosť od 1.7.2023. Hlavným príjmom Rozhlasu a televízie Slovenska bude po novom nárokovateľný príspevok zo štátneho rozpočtu.

Do 1.7.2023 je v platnosti zákon č. 340/2012 Z. z. o úhrade za služby verejnosti poskytované Rozhlasom a televíziou Slovenska a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v zmysle ktorého je platiteľom úhrady každá fyzická osoba evidovaná dodávateľom elektriny v evidencii odberateľov elektriny v domácnosti v odbernom mieste, pre spotrebu v byte alebo v rodinnom dome. Prijatím novely zákona o zrušení platenia úhrady RTVS Vám povinnosť uhrádzať poplatok RTVS do 30.6.2023 nezaniká. Zároveň prijatím novely tohto zákona Vám nezaniká ani prípadný dlh.

Dostupné online, zo dňa 22.2.2023: https://uhrady.rtvs.sk/