TVOJE PRÁVA – NAŠA PRIORITA!


Členstvom v Odborovom zväze drevo, lesy, voda získaš:

 • bezplatnú právnu pomoc a poradenstvo v zmysle „Poriadku právnej pomoci OZ DLV“ 
 • nárok na bezplatné vzdelávanie v oblasti základov práva so zameraním na pracovno-právnu oblasť a súvisiacich odborov práva vzťahujúcich sa na pracovno-právne vzťahy a postavenie zamestnanca

Členstvom v Odborovom zväze drevo, lesy, voda získaš:

 • bezplatné základné ekonomické poradenstvo so zameraním pracovno-právne vzťahy a postavenie zamestnanca
 • nárok na bezplatné vzdelávanie v oblasti základov ekonomiky so zameraním na pracovno-právnu oblasť a podmienky zamestnávania

Členstvom v Odborovom zväze drevo, lesy, voda získaš:

Členstvom v Odborovom zväze drevo, lesy, voda získaš:

 • nárok na bezplatný kontrolný audit stavu BOZP
 • bezplatnú odbornú pomoc pri spracovaní kompletnej dokumentácie BOZP v zmysle platných právnych predpisov
 • bezplatné odborné poradenstvo v oblasti BOZP pre živnostníka prípadne živnostníka – zamestnávateľa
 • bezplatné odborné poradenstvo pri identifikácii a posudzovaní rizík v oblasti BOZP
 • bezplatnú odbornú pomoc pri zabezpečovaní výchovy a vzdelávania pre oblasť BOZP
 • bezplatnú odbornú pomoc pri šetrení úrazov

Členstvom v Odborovom zväze drevo, lesy, voda získaš:

 • výhody pre člena Základnej organizácie OZ DLV podľa aktuálnej ponuky základnej organizácie, ktorá pôsobí u príslušného zamestnávateľ
 • zľavy pri nákupe vybraných výrobkov a služieb podľa aktuálnej ponuky
 • zľavy vo vybraných cestovných kanceláriách podľa aktuálnej ponuky
 • zvýhodnené rekreačné pobyty a dovolenky na Slovensku v zariadeniach spoločnosti SOREA
 • možnosť účasti na celoodborových akciách a stretnutiach odborárov doma a v zahraničí 

STIAHNUŤ LETÁK