Rebríček dôchodkov

            Každá krajina je špecifická svojim dôchodkovým systémom. My uvedieme v našom článku top 10 najvyšších. Slovensku patrí 23. miesto v tomto rebríčku.

Priemerná výška dôchodku od roku 2023 po valorizácii predstavuje  na Slovensku sumu 666,90 €.

Minimálny dôchodok je na Slovensku naviazaný na životné minimum. Od 1.10.2023 do 31.12.2024 je minimálna výška dôchodku rovná aktuálnemu životnému minimu a t.j.: 268,88 €.  Od 1.1.2025 bude minimálna výška dôchodku opäť naviazaná na životné minimum platné na rok 2025 a to: 273,99 €.

Zostaviť zoznam najvyšších dôchodkov bolo komplikované, keďže jednotlivé krajiny majú odlišné dôchodkové systémy. Kombinácia štátnych dôchodkov a iného financovania dotvára samotnú výšku dôchodku.

10. Holandsko – 1 244 €

Prvý pilier vypláca v Holandsku v priemere 1 244 €. Fungovanie druhého piliera je efektívne a zamestnanci sa v ňom združujú podľa odvetví. Je rozšírenejší, ako u nás, v Holandsku ho má väčšina obyvateľstva. Priemernú výšku mesačného dôchodku vie zvýšiť až o 2 000 €.

9. Španielsko – 1 290 €

Štátny dôchodok je v Španielsku financovaný aktívnymi zamestnancami na pracovnom trhu. Druhý pilier je síce využívaný, avšak nie až v takej miere, ako v Holandsku.

8. Francúzsko – 1 439 €

Štátom vyplácaný dôchodok je delený do dvoch schém a to pre zamestnancov súkromného a zamestnancov verejného sektora. Druhý pilier je povinný a je financovaný príspevkami zamestnancov a zamestnávateľov.

7. Rakúsko – 1 492 €

Prvý pilier je financovaný z príspevkov pracujúcich, druhý pilier je nepovinný.

6. Fínsko – 1 507 €

Prvý pilier pozostáva z dvoch častí: prvá je národný dôchodok a druhá je naviazaná na priebežné financovanie. Druhý pilier je povinný.

5. USA – 1 531 €

Prvý pilier je financovaný z daní. Ľudia, ktorí zarábali menej dostávajú väčšie percento než tí, ktorí zarábali viac. Druhý pilier je tiež využívaný.

4. Dánsko – 1 630 €

Prvý pilier je delený na dve časti  – štátnej penzie, na ktorú majú nárok všetci žijúci v Dánsku aspoň 3 roky po dovŕšení 15 roku, a povinnej penzijnej schémy. Druhý pilier je taktiež povinný.

3. Švajčiarsko – 1 762 €

Výška dôchodku v Švajčiarsku je závislá od poistenia. Povinnosť mať druhý pilier sa odvíja od výšky príjmu.

2. Nórsko – 1 897 €

Výška dôchodku je závislá od výšky mzdy, avšak je garantovaná sumou 1 200 €, ktorá tvorí základný dôchodok. Taktiež je povinné mať druhý pilier.

1. Luxembursko – 2 011 €

Výška minimálneho dôchodku je 1 840 €. Dôchodok je financovaný rovným dielom štátom, zamestnancom i zamestnávateľom. Druhý pilier je nepovinný, je spravovaný zamestnávateľmi, ktorí si určujú i pravidlá financovania.[1]

Spracovala:

Mgr. Martina Megová

Ekonóm OZ DLV


[1] Dostupné online, dňa: 18.6.2024: https://www.relia.sk/Article.aspx?ID=1099

https://www.trend.sk
https://www.peniaze.sk/dochodok/10906-pozname-vysku-dochodkov-na-rok-2024-kolko-dostanete