Príspevok na rekreáciu a športovú činnosť dieťaťa

Od roku 2019 môžu zamestnanci čerpať príspevok na rekreáciu a športovú činnosť dieťaťa  podľa § 152a zákona č. 311/2001 Z.z. Zákonníka práce.

Kto má nárok na príspevok? Aký je rozdiel medzi príspevkom na rekreáciu a rekreačný poukaz? Aké sú zmeny v uplatnení v roku 2024?

Cieľom zavedenia príspevku na rekreáciu bola podpora cestovného ruchu na Slovensku. „Podľa §152a ZP zamestnávateľ, ktorý zamestnáva viac ako 49 zamestnancov má povinnosť poskytnúť zamestnancovi, ktorého pracovný pomer trvá nepretržite najmenej 24 mesiacov, na jeho žiadosť príspevok na rekreáciu v sume 55 % oprávnených výdavkov, najviac však v sume 275 eur za kalendárny rok.“[1]

Od 1.1.2020 je možnosť príspevok použiť aj na športovú činnosť dieťaťa – letný tábor. Čerpanie príspevku sa tak vzťahuje i na rodinných príslušníkov žijúcich v jednej domácnosti.  

„Aktualizácia k 14.6.2024: Národná rada SR schválila poslanecký návrh novely zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce a zákona č. 91/2010 Z. z. o podpore cestovného ruchu. Novelou sa rozširuje možnosť využitia príspevku na rekreáciu nielen zamestnancami, ich deťmi a partnermi, ale aj rodičmi. Navyše, zatiaľ čo v roku 2024 je rekreačný poukaz neprenosný, novelou sa zavádza možnosť prenesenia rekreačného poukazu na rodiča držiteľa preukazu, teda rodiča zamestnanca. Ak sa teda zamestnanec rozhodne, že rekreačný poukaz využiť nechce alebo plánuje dovolenku v zahraničí, môže ho darovať v plnej miere svojim rodičom. Nové znenie zákonov nadobudne účinnosť od 1.1.2025.“[2]

Zamestnávateľ môže poskytnúť príspevok i nad rámec zákonom stanovenej výšky a to zo sociálneho fondu.

Podmienky pre uplatnenie príspevku:

  • ubytovanie na Slovensku najmenej na dve noci, môže byť súčasťou i stravovanie (pobytové balíčky, wellness),
  • organizované viacdenné aktivity a zotavovacie podujatia počas školských prázdnin pre deti prvého i druhého stupňa, alebo prvých ročníkov osemročného gymnázia,
  • do 30 dní od ukončenia musí zamestnanec predložiť zamestnávateľovi oprávnené náklady,
  • doklad o absolvovaní pobytu musí byť vystavený ubytovacím zariadením a musí obsahovať meno zamestnanca, údaje ubytovacieho zariadenia, dĺžku pobytu, rozpis poskytnutých služieb, vyčíslenú sumu za pobyt a doklad o úhrade.[3]

Splatnosť oprávnených nákladov na rekreáciu predložené zamestnávateľovi si môže zamestnávateľ určiť v internom predpise.

Druhou alternatívou poskytnutia príspevku na rekreáciu, ktorú umožňuje zákon zamestnávateľovi,  je rekreačný poukaz.  Rekreačný poukaz je však limitovaný a to nasledovne:

  • je vydaný na meno zamestnanca, čím sa stáva neprenosným,
  • je možné ho použiť iba v partnerských poskytovateľov služieb,
  • má limitovanú platnosť.

Pri výbere ubytovania je potrebné zameriavať sa na ubytovania so živnostenským oprávnením, pretože ubytovanie poskytnuté súkromnou osobou nebude uznané a teda ani preplatené.

Ďalším špecifikom sú zľavové portály. Po uhradení pobytu cez takýto portál je vygenerovaný iba „voucher“, ktorý nie je uplatniteľný. V danom prípade je možné si uplatniť až potvrdenie od ubytovania, ktoré poskytlo rekreačné služby.

Spracovala:

Mgr. Martina Megová

Ekonóm OZ DLV


[1] Dostupné online, dňa: 8.7.2024: https://podpora.financnasprava.sk/601211-Pr%C3%ADspevky-na-rekre%C3%A1ciu-zamestnancov-a-%C5%A1portov%C3%BA-%C4%8Dinnos%C5%A5-die%C5%A5a%C5%A5a

..

[2] Dostupné online, dňa: 9.7.2024: https://www.podnikajte.sk/pracovne-pravo-bozp/rekreacne-poukazy-prispevok-2024

[3] Dostupné online, dňa: 8.7.2024: https://jaspis.sk/aktuality/rekreacia-na-slovensku-s-prispevkom-zamestnavatela?gad_source=1&gclid=CjwKCAjwnK60BhA9EiwAmpHZw8gACrTNWvk6_LUgwrDBAOUiY3GN3bx7aOcBAEI1KYdWpQXr4VD5thoC5k0QAvD_BwE