INICIATÍVA (PRE) MLADÝCH ODBORÁROV OZ DLV 

Náš Odborový zväz DREVO, LESY, VODA pripravil návrh aktivít (pre) mladých členov OZ DLV vo veku do 35 rokov. Slovíčko “pre” je v zátvorke preto, lebo to majú byť nielen
akcie, ktorými chceme osloviť našich mladých členov, ale aj „ich“ akcie, ktoré spoločnými silami pripravíme a uskutočníme.


V rámci aktivít mladých odborárov plánujeme:
- realizovať spoločné stretnutia – team building aktivity
- realizovať odborárske školenia a vzdelávacie aktivity
- diskutovať s mladými odborármi a spoločne hľadať riešenia problémov, ktoré sú špecifické práve pre mladých odborárov
- preposielať zaujímavé ponuky na vzdelávanie a iné aktivity pre mladých členov OZ DLV, ktoré sú organizované na Slovensku a v zahraničí, ktoré sú určené mladým odborárom do 35 rokov
- vytvoriť priestor pre intenzívnejšie zapojenie mladých členov nášho OZ DLV do riadenia, plnenia úloh a prípravy aktivít zväzu.


Veríme, že práve prostredníctvom odborov dokážme MY MLADÍ ODBORÁRI spoločne vytvoriť priestor prie riešenie otázok, ktoré sú podstatné a dôležité pre mladých pracujúcich ľudí v sektoroch, ktoré zastrešuje náš odborový zväz.


Ak máte záujem vedieť, čo OZ DLV pre mladých odborárov nášho zväzu pripravuje, ak aj Vy máte zaujímavé myšlienky a návrhy ako zapojiť mladých odborárov do činnosti nášho zväzu, ale zatiaľ ste nemali priestor ich vyjadriť, zaregistrujte sa prostredníctvom formulára na adrese: https://goo.gl/forms/pWUijI66C0TzaRtz2

Spracoval: Mgr. Matúš Jarolín
                právnik OZ DLV
                a spoluzakladateľ
                „Iniciatívy (pre) mladých
                odborárov OZ DLV”

HORE