Pre overenie registrácie Vašej Základnej organizácie OZ DLV na Ministerstve vnútra SR navštívte stránku portálu MV SR:

Odborové organizácie

HORE