Vážené kolegyne, vážení kolegovia,

 

dávame Vám do pozornosti pozvánku na CELOSLOVENSKÉ STRETNUTIE LESNÍKOV, VLASTNÍKOV LESA, SIGNATÁROV „Memoranda o spolupráci“, všetkých PRIAZNIVCOV ZELENÉHO LESA A ICH RODINNÝCH PRÍSLUŠNÍKOV, ako aj širokej verejnosti s posolstvom „Milión sadeníc pre Slovensko“ so sprievodným programom, ktoré sa uskutoční

 

v sobotu 18. 1. 2020 od 10.00 do 13.00 hod. na námestí SNP vo Zvolene.

 

V mene všetkých lesníkov a zamestnancov v lesnom hospodárstve, osobitne našich odborárov – členov Lesníckej sekcie Odborového zväzu drevo, lesy, voda, ďakujeme za vyjadrenie Vašej podpory účasťou na tomto stretnutí.

HORE