Názov

Dátum

Poďakovanie 29.12.2018
Film Stratená úcta k zeleným lesom, 2018 27.12.2018
Plán rokovaní orgánov OZ DLV 26.12.2018
Kolektívna zmluva vyššieho stupňa pre zamestnávateľov, ktorí pri odmeňovaní postupujú podľa zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na roky 2019 - 2020  18.12.2018
PF 2019 14.12.2018
Kolektívna zmluva vyššieho stupňa v štátnej službe na roky 2019 - 2020 28.11.2018
Kolektívna zmluva vyššieho stupňa pre zamestnávateľov, ktorí pri odmeňovaní zamestnancov postupujú podľa zákona č. 553/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone prác vo verejnom záujme na roky 2019 – 2020 28.11.2018
Kolektívne vyjednávanie prinieslo dohodu o valorizácii platov zamestnancov v štátnej a verejnej službe o 10% 20.06.2018
„Bezpečné dni v práci“ - Súťaž Stredných odborných škôl o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci v pôsobnosti OZ DLV 20.06.2018
Bleskovky - Jún 2018 19.06.2018
Príjemné prežitie veľkonočných sviatkov 30.03.2018
Usmernenie MPSVR SR zo dňa 15. 2. 2018 06.03.2018
Memorandum o spolupráci obhospodarovateľov lesov, vlastníkov lesov, združení fyzických a právnických osôb v lesnom hospodárstve, vedeckých, výskumných a vzdelávacích lesníckych inštitúcií na Slovensku a Tlačová správa k Memorandu 17.01.2018
Ako poukázať podiel zo zaplatenej dane pre OZ DLV? 10.01.2018
Dôležité upozornenie o obmedzenom režime komunikácie s OZ DLV 09.01.2018

HORE