Vážené kolegyne, vážení kolegovia,  

dovoľujeme si vás osloviť s informáciou o začatí predaja Pobytov so štátnou účelovou dotáciou pre dôchodcov SR s prvým možným termínom nástupu 10.10.2021 do hotelov SOREA v Bratislave, v Nízkych Tatrách, vo Vysokých Tatrách a na Spiši v Starej Ľubovni. Tak ako po minulé roky je možné prihlásiť sa na pobyt aj do hotela Zámok Topoľčianky. NOVINKOU je možnosť využitia rekreácie so ŠUD v hoteli FLÓRA v kúpeľnom mestečku Trenčianske Teplice.

Čerpanie dotácie MPSVR SR na podporu rekondičných aktivít v súlades § 6 ods. 1 písm. b) a ods. 5 zákona č. 544/2010 Z. z. je zabezpečované prostredníctvom KOZ SR. Pobytu so štátnou účelovou dotáciou sa môže zúčastniť poberateľ starobného dôchodku, predčasného starobného dôchodku alebo výsluhového dôchodku, ktorý nevykonáva činnosť zakladajúcu nárok na príjem zo závislej činnosti alebo na príjem z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti, má trvalý pobyt na území SR
a spĺňa podmienku na čerpanie dotácie MPSVR SR na podporu rekondičných aktivít v súlade s § 6 ods. 1 písm. b) a ods. 5 zákona č. 544/2010 Z. z. Túto skutočnosť musia klienti potvrdiť podpísaním Čestného vyhlásenia, ktoré ako súčasť dotačného poukazu
obdržia pri nástupe na pobyt. Na uvedené pobyty sa nevzťahuje vernostná zľava SOREA.

Dovoľujeme si Vás upozorniť, že vzhľadom na pandemickú situácu sa režim prevádzky hotelov riadi platnými nariadeniami vydanými ÚVZ SR s opatreniami proti šíreniu ochorenia COVID - 19!
Hotelová sieť SOREA,  hotel Zámok Topoľčianky a hotel FLÓRA si vyhradzujú právo zmeny stravovania, doplnkových služieb a bonusov v súvislosti s platnými nariadeniami. Pred nástupom na pobyt odporúčame klientom informovať sa o aktuálnych opatreniach priamo vo vybranom hoteli.

Pobyt  7 dní / 6 nocí - ubytovanie s PLNOU PENZIOU ( raňajky - obed - večera ) + DPH začína v nedeľu večerou a končí v sobotu raňajkami. Po dohode s hotelom je možnosť posunu termínu. Pobytu soŠUD je možné zúčastniť sa len jedenkrát počas príslušného kalendárneho roka!

Bližšie informácie sú uvedené v letáku na titulke www.ozdlv.sk resp. všetky informácie sú zverejnené nahttps://www.sorea.sk/novinky/jesenne-pobyty-so-statnou-ucelovou-dotaciou-pre-dochodcov-sr-s-plnou-penzio/ alebo na https://www.facebook.com/SOREA.dovolenka.na.Slovensku

Sledujte nás aj naďalej, postupne budeme zverejňovať aj VIANOČNÉ POBYTY so ŠUD.

Leták

HORE